Afzinkkelder uitgraven

Op het werk gestorte

Afzinkkelder

Denkt u aan uitbreiding van uw woning maar zijn er bovengronds weinig mogelijkheden? Ondergronds is ook een mogelijkheid. Wel eens aan een kelder gedacht?

Levering
Afzinkkelders worden geleverd in korte tijd en ter plaatse en trillingsvrij geconstrueerd. En: gegarandeerd vloeistofdicht!

Alternatief
De afzinkkelder is een prima alternatief voor het plaatsen van een damwand of het ondermetselen van bestaande bebouwing.

De wanden worden ter plaatse boven de grond gestort. Hierdoor ontstaan er nauwelijks kieren in de wanden. Na een uithardingstijd van ong. 3 weken wordt er van binnenuit ontgraven.

Afzinkkelder storten

(1) Wij leveren en plaatsen afzinkkelders zonder grondkering voor de woningbouw waar minimale ruimte is om te bouwen. Deze kelders worden minimale afstand van de omliggende gebouwen geplaatst zonder damwand en andere speciale contructies.

Afzinkkelder storten (2) Vervolgens wordt de kelder bijna volledig boven de grond gestort.
Afzinkkelder storten (3) Na een uithardings procedure van gemiddeld 3 weken zal de kelder op vakkundige wijze van binnenuit uitgegraven worden.Door de massa van de kelder zakt de constructie langzaam naar beneden.
Afzinkkelder storten (4) Als dan het niveau bereikt is zal de keldervloer gestort worden en kan de bovenbouw van start gaan.