Afzinkkelderbouw

Werkwijze

Plaatsing

Plaatsing van Ondergrondse Bouwwerken

Het plaatsen of ingraven van een kelder vormt het uitdagende en meest risicovolle aspect van kelderbouw, en bij Afzinkkelderbouw nemen we dit graag voor onze rekening. Met meer dan twintig jaar aan bouwervaring door heel Nederland hebben we een diepgaand begrip ontwikkeld van het uitgraven en drooghouden van bouwputten, zonder geheimen. Bouwen onder de grond is een bijzondere bouwactiviteit die specifieke kennis, ervaring en voorzorgsmaatregelen vereist. Bovendien vereist een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) monitoring van de omgeving tijdens de uitvoering. Het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid van de bouwplaats en de omliggende bebouwing en omgeving is niet direct mogelijk. Het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging, evenals eventuele obstakels in de grond die het ondergrondse bouwproces kunnen belemmeren, rust op de opdrachtgever of grondeigenaar.

Overzicht van Noodzakelijke Onderzoeken

Om de ondergrondse risico’s zo volledig mogelijk te begrijpen, te beperken en de vereiste voorzorgsmaatregelen te treffen, is het cruciaal om een uitgebreide analyse te maken van de bodem en het grondwater op de bouwlocatie en de aangrenzende gebieden in de bebouwde omgeving. Daartoe moeten de volgende onderzoeken worden uitgevoerd, met goedkeuring van de opdrachtgever:

Vanaf onze productielocatie en engineeringsafdeling in Barneveld hebben wij de capaciteit om het gehele proces van kelderplaatsing te faciliteren, inclusief heiwerk, graafwerk en bronbemaling op de bouwplaats. Hierbij werken we nauw samen met betrouwbare en gespecialiseerde professionals, wat zorgt voor een naadloze samenwerking en consistente kwaliteit in elk aspect van het project.